vítejte na stránkách anglického tábora Aloha camp

O nás

Dětské letní tábory v přírodě jsou českým fenoménem. Letní pobyt v přírodě je příjemným protikladem pohodlí běžného domáckého prostředí se všemi vymoženostmi 21. století. Angličtina je čím dál nutnější dovedností pro mladou generaci, nejen ve škole ale především pro jejich budoucí uplatnění v dospěláckém životě. Také sociální dovednosti, kterým se učí při interakcích v novém prostředí s novými lidmi, děti posunují dále kupředu na žebříčku zkušeností. Naše filosofie je o spojení těchto principů a výsledkem je letní tábor s angličtinou ALOHA CAMP. My v Aloha Camp chceme dětem 7-15 let zábavnou formou přiblížit angličtinu, která je nedílnou součástí našeho osobního života a máme ji rádi, její pravidla i záludnosti, anglickou a americkou kulturu včetně filmů, hudby či literatury. Během anglického tábora se snažíme dětem co nejvíce umožnit kontakt s angličtinou dle jejich dané úrovně, obohatit slovní zásobu, zlepšit komunikační dovednosti pomocí her, písniček a jiných kreativních činností a také motivovat k vytvoření pozitivního vztahu k angličtině.

 Dopolední výuka angličtiny probíhá v malých skupinkách po 5-10 dle úrovně dětí, která je stanovena vstupním testem. Menší děti hrají hry a zpívají, větší děti krom jiných aktivit také čtou a diskutují. Nenásilnou formou si osvojují komunikaci a slovní zásobu.

Odpolední program je jako na každém jiném táboře, spousta her v přírodě, výlety, sportovní hry, koupání, často batikování či jiné umělecké činnosti, soutěže. Každý týden máme alespoň jeden táborák a večerní hru. Chceme dětem nabídnout kvalitní a pestrý program v přírodě, který by odvedl jejich pozornost od všudypřítomných technologií a byl přiměřenou výzvou k novým zkušenostem.

Anglický tábor ALOHA se již tradičně koná v krásném prostředí Vysočiny uprostřed republiky, a tak se snažíme zpřístupnit tábor dětem ze všech koutů ČR. Děti spí v chatkách, strava a pitný režim jsou zajištěny 5x denně kvalitní kuchyní střediska. Naší předností je především malý počet dětí na táboře – 20-30 dětí, bohaté zkušenosti s vedením táborů, pestrý a akční táborový program, neformální přátelské prostředí a v neposlední řadě legrace, kterou zažijí s našimi bezva instruktory. Nejenže mají všechny děti osobní přístup a výuku v malých skupinkách, ale také, a to především se navzájem velmi dobře seznámí a spřátelí. Vládne zde téměř rodinná atmosféra a děti se často vrací i další léto. Prostředí velkých táborů může být pro některé děti neosobní, komplikované a traumatizující.

Termíny Tábora 2024:

Rekreační středisko Úsvit u Telče, Vysočina - 13 denní turnus

18.8. 2024 – 30.8. 2024 Cena : 8 550,-Kč
(8 350,-Kč při platbě do 31.3. 2024)

Lektorský team

Michaela

Michaela pobývala dlouhodobě v USA a v Mexiku, kde čerpala své zkušenosti s jazykem především v prostředí obchodním a rodinném. Má bilingvní až trilingvní děti, které znají prostředí těchto zemí. V USA se take věnovala domácí výuce dětí z anglických materiálů, kterou považovala za kreativnější, přínosnejší a ucelenější z pedagogického hlediska. Po svém návratu do ČR se věnuje především výuce angličtiny všech věkových katergorií a úrovní. Kromě toho také překládá a tlumočí. Má dlouholeté zkušenosti jako instruktorka letních táborů a vedoucí dětských oddílů. V letech 2013 - 2017 byla vedoucí na anglickém táboře Bring it Off. Ve volném čase se věnuje sportu (lyžování, józe, plavání, cyklistice), sebevzdělávání, cestování a četbě.

 

Nicole

Narodila se v USA, od svých 7 let pobývala 2,5 roku v Mexiku, po té odešla s rodinou do ČR. Angličtina je jazyk, kterým byla vyučována v obou cizích zemích. Může velmi dobře posoudit výukové styly a kulturní prostředí zemí, kde pobývala. Na podzim 2017 navštěvovala high school v New Yorku, kde lehce navázala kontakty se spolužáky. Nicole jezdí na anglické tábory jako frekventantka od roku 2013 a postupně byla zapojována jako pomocná síla pro tvorbu programu. V roce 2017 již na táboře vyučovala angličtinu jako instruktorka. Ve volném čase se věnuje výtvarnému umění, grafickému designu, tanci jako např. street dance a snowboardingu.

Lucia

Narodila se v USA a do svých 4 let vyrůstala v anglicky mluvícím prostředí. Angličtina se stala jejím druhým mateřským jazykem, který dále zdokonalovala prostřednictvím edukativních prostředků v rámci školy a soukromých aktivit. Má ji certifikovanou na úrovni C1 a od roku 2023 studuje v Dublinu na University College Dublin. Na anglické tábory jezdí každoročně již od 8 let, kde se později stala i instruktorkou. Ve volném čase se věnuje převážně umění, hře na kytaru a na klavír, biologii a sportovním hrám.

Aktuality

Pokud máte jakékoliv otázky neváhejete a