13. 2. 2018

Dokumenty ke stažení

Prohlášení rodičů

• Prohlášení rodičů si vytiskněte, vyplňte, podepište a zašlete naskenované nejpozději 3 dny před začátkem konkrétního turnusu v elektronické formě na uvedené emailové adresy info@alohacamp.cz

• Pokud není možné jej zaslat v elektronické formě ve výše uvedeném termínu, pak bude od Vás vyžadováno ve vytištěné formě při nástupu dítěte v den zahájení tábora, řádně a pravdivě vyplněný a podepsaný společně s kopiíí „Průkazu pojištěnce“ a „Posudkem o zdravotní způsobilosti dítěte“

• „Prohlášení rodičů“ je ve formátu .pdf (Adobe Reader).

Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte

• Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte – si vytiskněte, vyplňte, podepište a zašlete naskenované nejpozději 3 dny před začátkem konkrétního turnusu v elektronické formě na uvedené emailovou adresu info@alohacamp.cz

• Pokud není možné jej zaslat v elektronické formě ve výše uvedeném termínu, pak bude od Vás vyžadováno ve vytištěné formě při nástupu dítěte v den zahájení tábora, řádně a pravdivě vyplněný a podepsaný společně s kopiíí „Průkazu pojištěnce“ a „Prohlášením rodičů“

• „Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte“ nesmí být starší doby 1 roku v době ukončení konkrétního turnusu.

• „Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte“ je ve formátu .pdf (Adobe Reader).

DŮLEŽITÉ:

Výše uvedené dokumenty (tedy Prohlášení rodičů a Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte) zasílejte na naše emailovou adresu info@alohacamp.cz nejpozději 3 dny před začátkem konkrétního turnusu.

Seznam věcí pro děti

Seznam věcí pro děti – tento seznam je pouze orientační a je ve formátu .pdf (Adobe Reader). V seznamu jsou nejběžnější věci, které dětem balíte obvykle na tábor, ale není nijak závazný ani doporučující. Je pouze na vás – rodičích, co nakonec dítěti na tábor nabalíte.